Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Відповіді на питання, до іспиту, екзамену, щпаргалки циваільне та сімейне право
[ ] 29.Августа.2014, 15:55

Тема:    Питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Цивільне та сімейне право    

Обсяг:    99    сторінок.    

№ роботи:    23766    

ЗМІСТ

1. Поняття цивільного права як приватної галузі права. 6
2. Поняття та особливості предмета цивільно-правового регулювання 6
3. Цивільно-правові методи регулювання суспільних відносин. 7
4. Функції цивільного права. 8
5. Поняття та основні принципи цивільного права. 9
6. Система цивільного права. Елементи системи. 10
7. Поняття та види джерел цивільного права. Цивільний Кодекс України, його загальна характеристика. 10
8. Дія цивільного законодавства у часі, просторі і за колом осіб. 11
9. Поняття аналогії закону та аналогії права в цивільному праві. 12
10. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 13
11. Підстави виникнення цивільних правовідносин. 13
12. Загальна характеристика елементів цивільно-правових відносин. 14
13. Класифікація цивільних правовідносин. 14
14. Поняття та обсяг, правоздатності фізичних осіб як суб’єктів цивільного права. 15
15. Поняття та види дієздатності фізичних осіб. 16
16. Обмеження дієздатності фізичних осіб і підстави, порядок та правові наслідки. 16
17. Визнання фізичної особи недієздатною і підстави, порядок та правові наслідки. 17
18. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісти   відсутньою. 18
19. Порядок, умови та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. 18
20. Опіка та піклування над фізичною особою. 19
21. Поняття та ознаки юридичної особи. 19
22. Види юридичних осіб. 20
23. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи. 22
24. Порядок і способи утворення юридичних осіб. 22
25. Припинення діяльності юридичної особи. Реорганізація. Ліквідація. 23
26. Поняття, види та правовий статус господарських товариств. 24
27. Держава, АРК, територіальні громади як суб’єкти цивільного права. 25
28. Поняття та види об’єктів цивільних правовідносин. 26
29. Речі як об’єкти цивільних прав та їх класифікація. 26
30. Поняття та основні види цінних паперів. 28
31. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. Результати творчої діяльності, інформація. 29
32. Поняття та види правочинів. 31
33. Умови дійсності правочинів. Форма правочину. 32
34. Поняття, види та правові наслідки недійсності правочинів. 33
35. Поняття та види представництва. Повноваження представника. 34
36. Довіреність. Види, форма, зміст довіреності. 35
37. Поняття та види строків у цивільному праві. Строки та терміни. 35
38. Поняття та види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності. 36
39. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності. Наслідки процесу. 37
40. Вимоги, на які не поширюється позовна давність. 38
41.Поняття та способи захисту цивільних прав. 38
42. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб. 39
43. Захист особистих немайнових прав фізичних осіб. 39
44. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. 40
45. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 40
46. Поняття за зміст права власності. 41
47. Підстави виникнення та припинення права власності. 41
48. Право приватної власності: суб’єкти, об’єкти, зміст. 42
49. Право державної власності: суб’єкти , об’єкти, порядок здійснення. 43
50. Право комунальної власності: суб’єкти , об’єкти, порядок здійснення. 43
51. Поняття права спільної власності та її види. 44
52. Поняття та види речових прав на чуже майно. 45
53. Поняття та види сервітутів. Припинення дії сервітутів. 45
54. Право користування чужою землею для сільських потреб (емфітевзис) 46
55. Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій) 48
56. Поняття та види способів захисту права власності. 49
57. Віндикаційний та негаторний позови, як способи захисту права  власності. 49
58. Поняття творчої діяльності та види прав інтелектуальної власності. 50
59. Поняття, суб’єкти, об’єкти авторського права. Права автора. 50
60. Суміжні права виконавців, виробників фонограм та організацій ефірного мовлення. 51
61. Захист авторських і суміжних прав. 52
62. Поняття, суб’єкти, об’єкти патентного права. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 53
63. Захист права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 54
64. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та їх характеристика. 54
65. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань. Підстави виникнення. 55
66. Сторони в зобов’язанні. Множинність і заміна осіб в зобов’язанні. 56
67. Загальні принципи виконання зобов’язань. 56
68. Поняття та види припинення зобов’язань. 57
69. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язань. 57
70. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 58
71. Поняття та характеристика завдатку. Функції завдатку. 58
72. Поняття поруки та гарантії як способів забезпечення виконання зобов’язань. 59
73. Поняття функції та види застави. Порядок звернення стягнення на предмет застави. 59
74. Підстави цивільно-правової відповідальності. Види. Форми. 60
75. Поняття. Ознаки, види цивільно-правового договору. 61
76. Порядок укладення договору. Стадії укладення та їх умови. Форма договору. 61
77. Поняття договору купівлі-продажу, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 62
78. Поняття договору дарування, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 63
79. Поняття договору довічного утримання, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 64
80. Поняття договору найму, його види та юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 65
81. Поняття договору підряду, його види та юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 65
82. Поняття договору доручення, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 66
83. Поняття договору зберігання, його види та юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 67
84. Поняття договору зберігання, його види та юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 68
85. Поняття договору перевезення, його види та юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 68
86. Поняття договору позики, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 69
87. Поняття договору кредиту, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 70
88. Поняття договору банківського рахунка, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 70
89. Поняття договору банківського вкладу, його  юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 71
90. Поняття договору комерційної концесії, його юридична характеристика. Зміст та форма договору. Відповідальність сторін. 72
91. Поняття та види позадоговірних зобов’язань. 72
92. Зобов’язання, що виникають із односторонніх дій. 73
93. Заподіяння, що виникають із заподіяння шкоди. 74
94. Поняття спадкування. Час і місце відкриття спадщини. 74
95. Спадкування за заповітом. Види. Форма заповіту. Обов’язкова частка у спадщині. 75
96. Спадкування за законом. Черги спадкоємців. Спадкування за правом представлення. 76
97. Способи і порядок прийняття спадщини та оформлення спадкових      прав. 77
98. Спадковий договір: поняття, природа, елементи і виконання. 78
99. Поняття, принципи, предмет сімейного права. 78
100. Поняття та види джерел сімейного права. 80
101. Сімейні правовідносини: суб’єкти, об’єкти, зміст. 80
102. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. 81
103. Способи захисту сімейних прав. Позовна давність в сімейному праві. 82
104. Поняття, умови та перешкоди до укладання шлюбу. 83
105. Порядок укладання та припинення шлюбу. 83
106. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу та в судовому порядку. 84
107. Поняття та порядок визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки недійсності шлюбу. 85
108. Поняття та види особистих немайнових прав подружжя. 86
109. Майнові правовідносини подружжя. Спільне майно. Роздільне майно подружжя. 87
110. Поділ спільного майна подружжя. 88
111. Поняття, предмет, форма шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору. Недійсність шлюбного договору. 89
112. Права та обов’язки подружжя щодо утримання. 89
113. Підстави та порядок визначення походження дітей. 90
114. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей. 91
115. Поняття та підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки і позбавлення. 91
116. Поняття та види майнових правовідносин батьків і дітей. 92
117. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов’язок батъків утримувати дитину. 93
118. Способи та розмір стягнення аліментів на утримання дітей. Припинення права на аліменти. 94
119. Поняття, умови та порядок усиновлення дітей. 95
120. Правовий статус суб’єктів усиновлення. Таємниця усиновлення. 96
121. Поняття та підстави припинення усиновлення. Недійсність усиновлення. Скасування усиновлення. 96
122. Поняття та підстави. Встановлення опіки і піклування над дітьми. 97
123. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. 97
124. Права та обов’язки опікунів та піклувальників. 98
125. Припинення опіки та піклування над дітьми. 98
126. Поняття, підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. Договір про патронат. 99

 

Рік надходження роботи:    2014

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 616 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования