Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Питання до іспиту відповіді до екзаменту, шпаргалки Кримінальний процес
[ ] 29.Августа.2014, 15:22

Тема:    Питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Кримінальний процес    

Обсяг:    104    сторінок.    

№ роботи:    22964    

ЗМІСТ

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 5
2. Поняття стадій кримінального процесу, їх система і загальна характеристика 5
3. Кримінально-процесуальні функції, їх види, сутність і значення 6
4. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин 7
5. Кримінально-процесуальна форма, її поняття, сутність і значення 8
6. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення 9
7. Джерела кримінально-процесуального права 9
8. Чинне кримінально-процесуальне законодавство України та його система 10
9. Поняття, структура і види кримінально-процесуальних норм 11
10. Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, часі та коло осіб 12
11. Поняття і значення принципів кримінального процесу 13
12. Суть та значення принципу державної мови кримінального судочинства 14
13. Право людини на свободу та особисту недоторканність, повага до гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя як принципи кримінального процесу 15
14. Недоторканність житла і приватного володіння як принцип кримінального   процесу 16
15. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції як принцип кримінального процесу 17
16. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист 18
17. Суть та значення принципу презумпції невинуватості 19
18. Захисник і його процесуальне становище 19
19. Підозрюваний, його права і обов'язки 21
20. Поняття обвинуваченого. Права і обов'язки обвинуваченого 22
21. Потерпілий як учасник кримінального процесу 23
22. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності 24
23. Суд як орган здійснення правосуддя 26
24. Прокурор в кримінальному процесі 26
25. Слідчий як орган досудового слідства, його права і обов'язки 28
26. Система органів дізнання, їх завдання і компетенція 29
27. Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі, їх права і обов'язки 29
28. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі 30
29. Експерт і фахівець у кримінальному судочинстві 31
30. Свідок, його права і обов'язки. Особи, які не підлягають допиту як свідки, та особи, що мають, право відмовитись давати свідчення 33
31. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування 34
32. Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному процесі 34
33. Поняття і класифікація доказів та їх джерел 35
34. Речові докази, порядок їх зберігання. Вирішення питання про долю речових   доказів 36
35. Протоколи слідчих і судових дій. Юридична природа додатків до протоколів слідчих дій 37
36. Документи як джерела доказів. Документ як речовий доказ 38
37. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі 39
38. Поняття процесуальних строків і їх види. Порядок обчислення процесуальних строків 40
39. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів 41
40. Види запобіжних заходів та їх загальна характеристика 42
41. Порядок обрання запобіжного заходу (ст. 165-2 КПК – это номер статьи из старого кодекса) 43
42. Сутність взяття під варту як запобіжного заходу. Підстави та процесуальний порядок взяття особи під варту 44
43. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження 45
44. Підстави та порядок обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з позбавленням  волі 46
45. Підписка про невиїзд і її відмінність від зобов'язання з'являтися за викликом органів розслідування і повідомляти про зміну місця проживання 47
46. Застава. Визначення суми застави і порядок її внесення. Вирішення долі застави, підстави і процедура стягнення застави 48
47. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу 49
48. Поняття і значення стадії порушення кримінальної справи 50
49. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи 51
50. Процесуальний порядок вирішення питання про порушення кримінальної справи 52
51. Підстави і порядок відмови в порушенні кримінальної справи 53
52. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування 54
53. Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування 55
54. Види дізнання та їх характеристика 56
55. Поняття, значення і загальна характеристика загальних умов досудового слідства 57
56. Підслідність кримінальних справ. Види підслідності. Розв'язання спорів про підслідність 59
57. Строки досудового слідства і порядок їх подовження 60
58. Об'єднання і виділення кримінальних справ 61
59. Взаємодія слідчого і органу дізнання при розслідуванні злочинів 62
60. Використання НТЗ при проведенні досудового слідства 62
61. Розслідування кримінальних справ групою слідчих 64
62. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення 64
63. Поняття, правова суть і класифікація слідчих дій 66
64. Допит потерпілого і свідка. Процесуальне оформлення допиту потерпілого і    свідка 67
65. Допит підозрюваного і його процесуальне оформлення. Виклик підозрюваного для допиту 68
66. Очна ставка, її мета, підстави і порядок проведення. Специфіка оформлення протоколу цієї слідчої дії 69
67. Огляд. Поняття огляду і його види 70
68. Ексгумація і огляд трупа. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації трупа 71
69. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення різних видів освідчування 73
70. Пред'явлення для впізнання. Види впізнання. Процесуальний порядок проведення впізнання 74
71. Експертиза в кримінальній справі. Види експертиз. Підстави і порядок призначення експертизи 75
72. Поняття обшуку і його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку 76
73. Поняття, види і порядок проведення виїмки 77
74. Відтворення обстановки і обставин події як слідча дія 78
75. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку як слідчі дії 79
76. Поняття, підстави та значення притягнення особи як обвинуваченого 80
77. Процесуальний порядок пред'явлення обвинувачення. Допит обвинуваченого 81
78. Поняття, підстави і умови зупинення та відновлення досудового розслідування 82
79. Поняття і форми закінчення досудового розслідування 83
80. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи 84
81. Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку 85
82. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності 86
83. Поняття, сутність і значення попереднього розгляду справи суддею 87
84. Підстави і процесуальний порядок повернення справи на додаткове         розслідування 88
85. Сутність, структура і значення стадії судового розгляду 89
86. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи, їх поняття та загальна характеристика 89
87. Поняття судового слідства та його завдання. Порядок дослідження доказів у суді 91
88. Судові дії, що здійснюються для дослідження і перевірки доказів. Судове доручення 92
89. Призначення і порядок судових дебатів. Останнє слово підсудного, зміст та порядок промови 93
90. Поняття і значення вироку. Види вироків. Структура вироку 94
91. Процесуальний порядок постановлення і оголошення вироку 95
92. Сутність і значення апеляційного провадження у кримінальній справі 97
93. Сутність і значення касаційного провадження у кримінальній справі 97
94. Підстави для скасування чи зміни вироку, їх характеристика 98
95. Поняття, значення та завдання стадії виконання вироку 99
96. Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження 100
97. Особливості проведення слідчих дій з участю неповнолітніх 101
98. Поняття і сутність стадії виконання судових рішень у кримінальному процесі 102
99. Особливості провадження у кримінальних справах приватного і приватно-публічного обвинувачення 103

Рік надходження роботи:    2014

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 482 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования