Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Питання до іспиту Дисципліна: Юридична деонтологія
[ ] 01.Августа.2013, 16:17
Тема: Питання до іспиту  
Дисципліна: Юридична деонтологія  
Обсяг: 136 сторінок.
№ роботи: 17335
"ЗМІСТ
 
1. Поняття та причини виникнення юридичної деонтології 6
2. Зміст юридичної деонтології та її складові елементи 7
3. Принципи юридичної деонтології. Механізм дії принципів 8
4. Сутність функцій юридичної деонтології 9
5. Юридична наука, її основна характеристика 10
6. Юриспруденція як система юридичних наук 11
7. Класифікація юридичних наук 12
8. Методологія юридичної науки 13
9. Поняття та види юридичної діяльності 14
10. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності 15
11. Особливості правової освіти в Україні 16
12. Юрист (поняття). Характеристика юридичної професії 17
13. Поняття деонтологічної правосвідомості у юридичній діяльності 18
14. Мислення юриста: від абстрактного до конкретного 19
15. Поняття свідомості, її види. Правосвідомість 20
16. Принципи та функції деонтологічної правосвідомості юриста 21
17. Шляхи формування деонтологічної правосвідомості юриста 22
18. Значення деонтологічної правосвідомості у юридичній діяльності 23
19. Професійні аспекти культури діяльності юриста 24
20. Психологічні характеристики культури юридичної практики 25
21. Професійна мораль, її зв’язок з правосвідомістю юриста 26
22. Духовні напрями формування культури професійних дій 27
23. Моральні проблеми у юридичній деонтології 28
24. Професія юриста у правовій державі Україна 29
25. Система підготовки юридичних кадрів 30
26. Завдання юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань 31
27. Психологічні вимоги до особи юриста 32
28. Психологія спілкування і між особових відносин у юридичній    діяльності 33
29. Службовий обов’язок у юридичній діяльності 34
30. Загальна характеристика, принципи та функції духовної культури   юриста 35
31. Загальна характеристика, принципи та функції політичної культури юриста 36
32. Особливості, принципи та функції моральної культури, естетичної культури 37
33. Фактори, які визначають модель сучасного юриста 38
34. Проблеми створення професійно-етичного кодексу юриста 39
35. Загальна характеристика юридичних професій 40
36. Суддівська діяльність 41
37. Прокурорська діяльність 42
38. Слідча діяльності 43
39. Адвокатська діяльність 44
40. Нотаріальна діяльність 45
41. Юридична консультативна діяльність 46
1. Визначте поняття та причини виникнення юридичної деонтології 47
2. Розкрийте поняття службовий обов’язок у юридичній діяльності 48
3. Розкрийте зміст юридичної деонтології та її складових елементів 49
4. Сформулюйте поняття свідомості, її види. Правосвідомість 50
5. Дайте характеристику принципів юридичної деонтології. Механізм дії принципів 51
6. Визначте завдання юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань 52
7. В чому полягає сутність функцій юридичної деонтології 53
8. Сформулюйте основні проблеми створення професійно-етичного кодексу юриста 54
9. Визначте поняття юридичної науки та її основна характеристика 55
10. Проаналізуйте професію юриста у правовій державі України 56
11. Визначте класифікацію юридичних наук 57
12. Дайте загальну характеристику юридичних професій 58
13. Сформулюйте методологію юридичної науки 59
14. Розкрийте поняття „юрист”. Характеристика юридичної професії 60
15. Розкрийте поняття та види юридичної діяльності 61
16. Дайте характеристику юридичної діяльності 62
17. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності 63
18. Дайте характеристику нотаріальної діяльності 64
19. Обґрунтуйте особливості правової освіти в Україні 65
20. Проаналізуйте систему підготовки юридичних кадрів 66
21. Проаналізуйте джерела юридичної деонтології 67
22. Історія виникнення юридичної деонтології 68
23. Розкрийте методологію юридичної науки 69
24. Сформулюйте основні аспекти юридичного милосердя 70
25. Дайте характеристику методів юридичної деонтології 71
26. Розкрийте завдання юриста в організації самозахисту населення 72
27. Розкрийте основні ознаки юридичної практичної діяльності 73
28. Обгрунтуйте основні удосконалення вищої юридичної освіти в Україні 74
29. Дайте загальну характеристику юридичної практики 75
30. Розкрийте суддівську діяльність 76
31. Розкрийте поняття та формування деонтологічної правосвідомості  юриста 77
32. Проаналізуйте слідчу діяльність 78
33. Визначте правовий та соціальний захист юристів 79
34. Дайте характеристику юридичній консультативній діяльності 80
35. Сформулюйте основні риси юридичної професії 81
36. Дайте характеристику основним діям юридичної практичної діяльності 82
37.  Проаналізуйте функції юридичної науки 83
38. Дайте оцінку адвокатської діяльності 84
39. Сформулюйте основні ознаки юридичної деонтології 85
40. Проаналізуйте політичну культуру юриста 86
41. Розкрийте завдання юридичної деонтології 87
42. Проаналізуйте правову культуру юриста 88
43. Зробіть загальну характеристику юридичної практичної діяльності 89
44. Обґрунтуйте зміст юридичної науки 90
45. Обґрунтуйте тенденції розвитку юридичної деонтології 91
46. Дайте оцінку компонентам юридичної деонтології 92
47. Дайте оцінку системі юридичної діяльності 93
48. Визначте предмет та об’єкт юридичної науки 94
49. Розкрийте обов’язки та права суб’єктів юридичної практичної    діяльності 95
50. Проаналізуйте структуру та рівні акредитації вищих навчальних закладів освіти. 96
51. Проаналізуйте професійну відповідальність юристів 97
52. Сформулюйте основні засади освіти в Україні 98
53. Розкрийте принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності 99
54. Проаналізуйте особливості правової освіти в Україні 100
55. Дайте характеристику гарантіям практичної діяльності 101
56. Визначте суб’єктів освітньої діяльності 102
57. Розкрийте поняття обітниці 103
58. Проаналізуйте етичну культуру юриста 104
59. Визначте роль юридичної деонтології в системі наук 105
60. Розкрийте естетичну культуру юриста 106
61.Дайте характеристику правовим діям і юридичній діяльності 107
62. Які завдання вирішуються юридичною деонтологією 108
63. Проаналізуйте тенденції розвитку юридичної діяльності на сучасному етапі 109
64. Розкрийте дисциплінарну відповідальність юристів 110
65. Дайте визначення юридичній справі 111
66.  Назвіть нормативно-правові акти, що визначають систему освіти в Україні 112
67. Дайте характеристику освітньо-кваліфікаційним рівням підготовки юристів, які існують в Україні 113
68. Порівняйте предмети історичних та теоретичних наук, зясуйте їх загальні риси та особливості 114
69. На які види поділяються вищі заклади освіти, розкрийте їх 115
70. Дайте характеристику професіоналізму та незалежності юридичної практичної діяльності 116
71. Охарактеризуйте конфліктність юридичної практичної діяльності 117
72. Визначте основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності 118
73. Визначте основні дії юридичної практичної діяльності 119
74. Охарактеризуйте ведення юридичної справи 120
75. Визначте, в чому полягає тлумачення правових текстів 121
76. Охарактеризуйте представництво інтересів суб’єктів права 122
77. Які вимоги пред’являються до документів, які готуються юристами 123
78. За яких умов, юристів позбавляють права на здійснення юридичної практичної діяльності 124
79. Визначте, з яких основних дій складається юридична практична діяльність 125
80. В чому полягають основні вимоги конфіденційності стосовно юридичній практичній діяльності 126
81. Визначте, яке значення має інформація для здійснення юридичної практичної діяльності 127
82. Визначте яке співвідношення юридичної практичної діяльності і правової практики 128
83.  Визначте які принципи завдання та функції складають основу юридичної практичної діяльності 129
84. Розкрийте поняття неупереджена консультація з правових питань 130
85. Розкрийте поняття юридичної дискусії 131
86. Охарактеризуйте принцип миттєвості 132
87. Охарактеризуйте принцип нормативності 133
88.  Охарактеризуйте принцип неповторності 134
89. Визначте що є головним у професійній діяльності юриста 135
90. Обгрунтуйте принцип істинності як головний принцип діяльності    юриста 136
Список використаної літератури 137"
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 736 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования