Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Питання до іспиту Дисципліна: Організація судових і правоохоронних органів
[ ] 01.Августа.2013, 16:16
Тема: Питання до іспиту
Дисципліна: Організація судових і правоохоронних органів
Обсяг: 110 сторінок.
№ роботи: 17334
"ЗМІСТ
1. Предмет навчальної дисципліни „Організація судових і правоохоронних органів” 5
2. Завдання та система навчального курсу „Організація судових і правоохоронних  органів” 6
3. Джерела курсу  „Організація  судових  і  правоохоронних  органів  та їх характеристика” 7
4. Взаємозв’язок навчального курсу „Організація судових і правоохоронних органів” з іншими навчальними дисциплінами 8
5. Виникнення та становлення судової влади 9
6. Поняття і ознаки судової влади 10
7. Форми реалізації судової влади 11
8. Поняття правосуддя, його завдання 12
9. Ознаки правосуддя 13
10. Завдання кримінального, цивільного, господарського, адміністративного    судочинства 14
11. Основні засади здійснення правосуддя, їх характеристика 15
12. Загальна характеристика судової системи України. Судові інстанції 16
13. Принципи побудови судової системи 17
14. Система судів загальної юрисдикції, їх спеціалізація і завдання 18
15. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції 19
16. Характеристика організаційного забезпечення судової системи. Апарат суду. Фінансування судів 20
17. Державна судова адміністрація України, її статус та повноваження 21
18. Голова Державної судової адміністрації України та його заступники: порядок призначення, повноваження 22
19. Територіальні управління Державної судової адміністрації України, їх статус, повноваження 23
20. Види і склад місцевих судів, їх повноваження 24
21. Суддя місцевого суду: вимоги, що ставляться до нього, порядок обрання (призначення), повноваження 25
22. Голова місцевого суду, його заступник (заступники): порядок призначення, повноваження 26
23. Види і склад апеляційних судів, їх повноваження 27
24. Суддя апеляційного суду: вимоги, що ставляться до нього, порядок призначення (обрання), повноваження 28
25. Голова апеляційного суду та його заступники: порядок призначення, повноваження 29
26. Види і склад вищих спеціалізованих судів, їх повноваження 30
27. Суддя вищого спеціалізованого суду: вимоги, що ставляться до нього, порядок обрання, повноваження 31
28. Голова вищого спеціалізованого суду, його заступники: порядок призначення, повноваження 32
29. Пленум Вищого спеціалізованого суду: склад, повноваження 33
30. Науково-консультативна рада та офіційно-друкований орган вищого спеціалізованого суду 34
31. Верховний Суд України: статус, склад, завдання, повноваження 35
32. Судові палати Верховного Суду: види, склад, повноваження 36
33. Суддя Верховного Суду України: вимоги, що ставляться до нього,  порядок призначення, повноваження 37
34. Голова Верховного Суду України та його заступники: порядок обрання, повноваження 38
35. Пленум Верховного Суду України: склад, повноваження 39
36. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України 40
37. Статус Конституційного Суду України, його склад і повноваження 41
38. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України, їх повноваження та підстави припинення їх повноважень 42
39. Особливості статусу судді Конституційного Суду України 43
40. Голова Конституційного Суду України та його заступники: порядок обрання, повноваження 44
41. Організаційні форми діяльності Конституційного Суду України. Апарат Конституційного суду України 45
42. Загальні поняття про статус суддів. Законодавство про статус суддів 46
43. Добір кандидатів на посаду судді 47
44. Вимоги до кандидатів на посаду судді. Кваліфікаційний іспит 48
45. Порядок призначення, обрання на посаду судді 49
46. Вимоги, що висуваються до суддів 50
47. Права та обов’язки суддів 51
48. Підстави припинення повноважень судді 52
49. Народні засідателі та присяжні: їх статус, вимоги щодо них, порядок залучення до виконання обов’язків 53
50. Підстави дисциплінарної відповідальності судді 54
51. Дисциплінарне провадження щодо судді 55
52. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді 56
53. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді 57
54. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 58
55. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його зняття 59
56. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 60
57. Суддівське самоврядування: поняття, завдання його органів 61
58. Організаційні форми суддівського самоврядування, їх статус та повноваження. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування 62
59. Збори суддів: види, повноваження та порядок роботи 63
60. Ради суддів: поняття, повноваження та порядок роботи 64
61. Конференції суддів: повноваження та порядок роботи 65
62. З`їзд суддів України: повноваження та порядок роботи 66
63. Рада суддів України: повноваження та порядок роботи 67
64. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: статус, повноваження, склад 68
65. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 69
66. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, її рішення 70
67. Статус та повноваження Вищої ради юстиції 71
68. Склад Вищої ради юстиції 72
69. Голова Вищої ради юстиції та його заступник: порядок обрання, повноваження 73
70. Прокуратура України: основні етапи її розвитку, її задання 74
71. Принципи організації та й діяльності органів прокуратури 75
72. Система, структура і порядок утворення органів прокуратури 76
73. Функції прокуратури 77
74. Генеральний прокурор України: порядок призначення, повноваження 78
75. Кадри органів прокуратури. Дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури 79
76. Організація виявлення злочинів і розслідування злочинів: поняття, види 80
77. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх компетенція 81
78. Органи, які здійснюють дізнання, їх система і компетенція 82
79. Органи досудового слідства, їх система і компетенція 83
80. Слідчий апарат, його структура 84
81. Система органів внутрішніх справ та основні напрямки роботи 85
82. Завдання органів внутрішніх справ 86
83. Міліція. Основні завдання, функції 87
84. Контроль і нагляд за діяльністю міліції 88
85. Особовий склад міліції, прийняття на службу до міліції 89
86. Служба безпеки України, її завдання та правові засади діяльності 90
87. Система та повноваження Служби безпеки України 91
88. Голова Служби безпеки України та його заступники: порядок призначення, повноваження 92
89. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України 93
90. Органи юстиції України, їх система та завдання 94
91. Повноваження Міністерства юстиції, його структура 95
92. Управління юстиції, їх статус і повноваження 96
93. Система та завдання органів державної реєстрації  актів цивільного стану 97
94.  Система та завдання органів державної виконавчої служби. Статус державного виконавця 98
95. Адвокатура України, її завдання. Нормативне регулювання адвокатської діяльності 99
96. Принципи і гарантії адвокатської діяльності 100
97. Організаційні форми діяльності адвокатури 101
98. Право на заняття адвокатською діяльністю 102
99. Дисциплінарна відповідальність адвоката 103
100. Види адвокатської діяльності 104
101. Права і обов’язки адвокатів 105
102. Поняття та організація нотаріату. Правова основа діяльності нотаріату 106
103. Право на заняття нотаріальною діяльністю 107
104. Статус нотаріуса: його права і обов’язки 108
105. Нотаріальні дії, що вчиняються нотаріусами 109
Список використаної літератури 110"
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 451 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования