Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Питання до іспиту Обсяг: 81 сторінки
[ ] 09.Августа.2011, 11:33

Тема: Питання до іспиту

питання до іспиту

Дисципліна: Історія держави та права України

Обсяг: 81 сторінок.

№ роботи: 11785

ЗМІСТ


Тема 1. Витоки державно-правового ладу на території України. 5
Державно-правовий лад доби правління перших Рюриковичів. 5
Державно-правовий лад доби розквіту Київської Русі 5
1. Антська державність IV – VIІ ст. Словянські племена на території України. Утворення поляно-руської державності. Політико-адміністративний устрій поляно-руської держави 5
2. Вихід Київської держави VII – IX ст. на міжнародну арену. Прихід до влади Рюриковичів 6
3. Політико-правовий розвиток Київської держави Х ст. Перші міжнародні документи Київської держави. Підкорення східнослов’янських племен владі великого князя київського 8
4. Політична діяльність Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства на Русі 988-990 рр. та його значення 9
5. Зовнішня політика Київської держави Х-ХІ ст. Перші відомі спроби кодифікації права на Русі 10
Тема 2. Державно-правовий лад у Галицько-Волинському князівстві, в Україні доби Великого князівства Литовського та під владою Речі Посполитої 13
1.Формування Галицько-Волинського князівства. Політико-правовий лад князівства. Джерела права 13
2. Перехід Українських земель під владу Великого князівства Литовського. Соціально-політичний устрій українських земель у складі Литви 14
3. Основні правові джерела: Судебник Каземира ІV. Литовські статути. Поширення Магдебурського права 16
4. Перехід західноукраїнських земель під владу Польщі у ХIV-XV. Люблінська унія 1569р. Зародження українського козацтва. Соціальна структура українського суспільства під владою Польщі 17
Тема 3. Державно-правовий лад в Україні доби Визвольної війни 1948-1957 рр. Державно-правовий лад Гетьманщини 19
Тема 3. Державно-правовий лад в Україні доби Визвольної війни 1948-1957 рр. Державно-правовий лад Гетьманщини 19
1. Причини визвольної війни 1948-1957 рр під проводом Богдана Хмельницького 19
2. Зовнішньополітичні стосунки України. Полково-сотенний устрій Гетьманщини. Адміністративно-судова система. Правові джерела 20
3. Доба Руїни в історії Гетьманщини. Різні зовнішньополітичні позиції гетьманів. Розширення прав козацької старшини 22
4. Гетьманування І.Мазепи 23
5. Занепад козацького устрою. Адміністративно-судові реформи К. Розумовського 25
6. Скасування Гетьманщини та Запорізької січі у другій половині XVІІІ століття. Кодифікація козацького права 27
Тема 4. Україна під владою Російської імперії у ХІХ ст. 30
1. Загальне становище Українських земель під владою Російської імперії. Соціально-економічний розвиток українських губерній 30
2. Початок українського національно-культурного відродження. Суспільно-політичні рухи. Судова і правова система. Адміністративне законодавство 31
3. Політико-правові проекти декабристів та членів Кирило-Мефодіївського братства 32
4. Реформи уряду Олександра ІІ 1861-1874 рр. Скасування кріпосного права. Земська, судова, фінансова, освітня, військова реформи. Запровадження нової моделі самоврядування в містах та на селі. Земства, міські думи та управи 34
5. Судова та правова системи після реформи 1864 р. Адміністративне законодавство. Фабрично-заводське законодавство. Джерела цивільного та кримінального права 36
Тема 5. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії 38
1. Загальне становище українських земель під владою Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ кінця ХІІ ст. 38
2. Реформи періоду буржуазної революції 1848-1849рр. 39
3. Утворення автономних українських органів влади (Головна Руська Рада) 40
4. Перетворення Австрійської імперії на парламентську монархію (1848 р.) і на дуалістичну монархію (1867 р.) 41
5. Місцеве самоврядування на західноукраїнських землях. Судова і правова системи 43
Тема 6. Державно-правовий лад доби Української Центральної Ради; Українсько-державного Гетьманату й Директорії та ЗУНР 46
1. Лютнева революція 1917 р. Утворення Української Центральної Ради. Стосунки між УЦР та Тимчасовим урядом. Проголошення Української народної республіки. Позиція УНР на Брестських мирних переговорах. Проголошення незалежності УНР. Структура органів влади УНР. Правові джерела: універсали УЦР, проект конституції УНР, законопроекти 46
2. Проголошення Української Держави – Гетьманату. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики П. Скоропадського. Основні правові джерела (грамоти та універсали гетьмана, Тимчасовий основний закон) 48
3. Утворення Директорії УНР та її прихід до влади 50
4. Утворення ЗУНР. Акт злуки 1919 р. Відмінності в державному ладі УНР та ЗУНР. Основні правові джерела 51
Тема 7. Формування радянської державності в Україні. Довоєнний період та період тоталітаризму 54
1. Становлення радянської влади на території України. Проголошення УРСР. „Воєнний комунізм”. Основні органи влади. Правові джерела 54
2. Утворення СРСР та входження УРСР до його складу. Нова економічна політика в УРСР. Основні органи влади. Судова і правова система 55
3. Згортання нової економічної політики наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Основні напрями соціалістичного будівництва 57
4. Репресивна політика сталінського режиму. Вищі органи влади і управління, органи місцевого самоврядування. Судова і правова система. Основні правові джерела 58
Тема 8. Радянська державність в Україні періоду другої світової війни та періоду десталінізації. Україна в другій світовій війні 60
1. Спроба проголошення незалежності України ОУН у 1941 р. Гітлерівська окупація УРСР у 1941-1943 рр. 60
2. Воєнні дії та партизанський рух на території України. Основні риси політичної, судової та правової системи воєнного часу в УРСР 61
3. Процес десталінізації в СРСР та УРСР. „Хрущовська відлига”. Приєднання Кримської області до УРСР. Спроби адміністративних та господарських реформ в УРСР. Основні риси політичної, судової та правової системи.Діяльність та рерганазація правоохоронних структур 63
Тема 9. Радянська державність в Україні в період застою 66
1. Згортання політики "відлиги” після відставки М.Хрущова 1964р. 66
2. Боротьба з проявами громадянської та національної свідомості 66
3. Основні риси політико-адміністративної та правової системи 67
4. Адміністративне, цивільне, кримінально-процесуальне право та інші галузі права. Судова система та правоохоронні органи 69
Тема 10. Держава і право України напередодні проголошення незалежності та на сучасному етапі 72
1. Політика "перебудови” в СРСР 72
2. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 73
3. Багатопартійна політична система. Зміни й доповнення до Конституції УРСР 1989-1991рр. Реформа в судовій та правовій галузі. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991р. 75
4. Основні риси державного ладу сучасної України 77
5. Вищі органи влади. Місцева влада. Судова система та правоохоронні органи 78
6. Прийняття Конституції України 28 червня 1998 р., її основні положення 79
7. Розвиток основних галузей права в сучасній Україні 80

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 536 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования