Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по философии
Курсовые работы по философии
Ответы, вопросы к экзамену, шпаргалки
Рефераты по философии
Контрольные по философии
Эссе по философии
 

Питання до іспиту Дисципліна: Філософія
[ ] 11.Августа.2011, 12:24

Тема: Питання до іспиту

Дисципліна: Філософія

Обсяг: сторінок.

№ роботи: 12605

ЗМІСТ

1. Головні періоди, представники та характерні риси античної філософії.
2. Досократівський період античної філософії та його характерні риси (Геракліт Ефеський, Демокріт, Левкіп).
3. Класичний сократівський період античної філософії та його характерні риси (Сократ, Платон, Аристотель).
4. Елліністичний період античної філософії.
5. Римський період античної філософії та його характерні риси (Тіт Лукрецій Кар, Марк Аврелій, Сенека)
6. Етапи історичного розвитку Середньовічної філософії та їх основні риси.
7. Етап патристики в Середньовічній філософії (Августин Блаженний)
8. Етап схоластики в Середньовічній філософії (Фома Аквінський)
9. Головні напрями та характерні риси філософії Відродження (Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Микола Кузанський, Микола Копернік, Ніколо Макіавелі, Томас Мор)
10. Головні напрями та характерні риси філософії Реформації (Мартін Лютер, Ульріх Цвінглі, Жан Кальвін, Томас Мюнцер, Еразм Роттердамський)
11. Емпіризм та раціоналізм філософії нового часу (Френсіс Бекон, Томас Гоббс, Рене Декарт, Готфрід Вільгельм Ляйбніц, Бенедикт Спіноза)
12. Доба Просвітництва та її основні риси (Франсуа Вольтер, Шарль Луї Монтеск’є, Жан-Жак Руссо, Дені Дідро, Поль Гольбах, Сен-Сімон)
13. Основні періоди, представники та характерні риси української філософії.
14. Українська філософія доби Відродження (XIV – XVI ст..) (Іван Вишенський)
15. Філософська думка в Києво-Могилянській академії (Петро Могила, Інокентій Гізель, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода)
16. Університетська філософія в Україні (XVIII – поч. XIX ст.) (Памфіл Юркевич)
17. Українська філософія другої половини ХІХ ст. (Іван Франко, Леся Українка).
18. Новітня українська філософія ХІХ – ХХ ст. (Микола Бердяєв, Лев Шелестов, Володимир Винниченко, Володимир Вернадський)
19. Герменевтика (Ганс Гадамер, Юрген Габермас)
20. Філософські погляди В. І. Вернадського
21. Головні напрямки сучасної філософії та її основні риси 
22. «Філософія життя» (Вільгельм Дільтей, Фрідріх Ніцше, Артур Шопенгауер)
23. Позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм (Огюст Конт, Бертран Рассел, Карл Поппер
24. Постмодернізм (Жак Дерріда, Жорж Батай)
25. Екзистенціалізм (Мартін Хайдеггер, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр)
26. Німецька класична філософія та її основні досягнення (Іммануїл Кант, Георг Гегель, Фрідріх Шеллінг, Йоган Фіхте, Людвіг Фойєрбах)
27. Марксизм (Карл Маркс, Фрідріх Енгельс) 
28. Фрейдизм (Зігмунд Фрейд)
29. Неофрейдизм (Карл Юнг, Герберт Маркузе, Еріх Фром, Альфред Адлер)
30. Неотомізм (Етьєн Жильсон, Жан Мерітен, Іван Павло ІІ)
31. Особливості, характерні риси та основні школи філософії стародавньої Індії (буддизм, джайнізм) 
32. Особливості, характерні риси та основні школи філософії Стародавнього Китаю (конфуціанство, даосизм)
33. Прагматизм (Чарльз Пірс, Вільям Джеймс, Джон Дьюї)
34. Прагматизм (Чарльз Пірс, Вільям Джеймс, Джон Дьюї)
35. Феноменологія (Едмунд Гуссерль)
36. Гіпотеза як форма пізнання.
37. Наука як форма духовної діяльності людини. Проблема класифікації сучасних наук.
38. Творчість та інтуїція в процесі пізнання.
39. Спеціальні методи наукового пізнання.
40. Загальнонаукові методи наукового пізнання.
41. Діалектика чуттєвого та раціонального рівнів пізнання.
42. Філософські методи наукового пізнання.
43. Сутність пізнавального процесу.
44. Проблема цінностей в філософії.
45. Теорія як форма пізнання.
46. Співвідношення філософії та науки.
47. Критерії розробки наукових проблем.
48. Феномен культури та багатогранність її виявів.
49. Глобальні проблеми сучасності
50. Духовне життя суспільства (духовне виробництво).
51. Основні методи прогнозування.
52. Концепція коеволюції людського «Я» і природи.
53. Головні аспекти передбачення майбутнього.
54. Екологічна проблема та шляхи її вирішення.
55. Прогнозування та його різновиди.
56. Наука і моральна відповідальність.
57. Проблеми майбутнього в філософії.
58. Проблеми взаємодії суспільства та природи в філософії.
59. Теоретизація та діалектизація науки.
60. Діяльність як спосіб існування соціального.
61. Проблеми історичного процесу в філософії.
62. Сфери життєдіяльності суспільства.
63. Суперечлива природа оцінки та її функції.
64. Проблема суспільства в філософії.
65. Структура і функції наукової теорії. Закон як її засадовий елемент.
66. Закони діалектики.
67. Принцип співвідносності в розвитку наукового пізнання.
68. Проблема агностицизму у філософії.
69. Альтернативи діалектики.
70. Діалектика як загальна концепція розвитку.
71. Небуття як категорія онтології.
72. Розуміння і пояснення в науковому пізнанні.
73. Філософський зміст категорії «матерія». Рух як атрибутивна властивість матерії. Розташування матерії у просторі і часі.
74. Основні форми буття.
75. Проблеми буття в філософії.
76. Синергетика як сучасна наука про саморозвиток матерії.
77. Об’єкт та предмет філософського знання.
78. Наукова картина світу та її еволюція.
79. Структура філософії як системи знань.
80. Елементи структури матерії
81. Основні функції філософії.
82. Функції філософії в науковому пізнанні.
83. Основні підходи у вирішенні проблеми пізнання.
84. Соціальні характеристики особистості.
85. Форми суспільної свідомості.
86. Метод та методологія в науковому пізнанні.
87. Сутність пізнавального процесу.
88. Проблема людини в філософії.
89. Рівні свідомості.
90. Форми наукового пізнання.
91. Головні функції свідомості.
92. Елементи наукового пізнання.
93. Форми відображення та їх особливості.
94. Сутність та структура наукового пізнання.
95. Теорія відображення в матеріалістичній філософії.
96. Найважливіші різновиди практики.
97. Головні підходи до проблем свідомості в філософії
98. Критерії істини.
99. Принципи пізнання.
100. Категорії діалектики
101. Принципи діалектики.
102. Діалектично-матеріалістичне вчення про істину.
103. Свобода критики та недопустимість монополізму та догматизму в науковому пізнанні.

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Категория: Рефераты по философии | Добавил: Ise4

Просмотров: 456 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования