Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по педагогике
Курсовые работы по педагогике
Рефераты, контрольные работы по педагогике
Ответы к экзамену, шпаргалки по педагогике
 

Питання до іспиту, шпаргалки Соціальна педагогіка
[ ] 28.Июля.2014, 17:27

Тема:   Питання до іспиту    

Дисципліна:    Соціальна педагогіка    

Обсяг:    88    сторінок.    

№ роботи:    20232    

ЗМІСТ

1.Розкрийте сутність соціальної педагогіки як науки, сфери практичної діяльності, навчальної дисципліни 5
2. Проаналізуйте об’єкт та предмет дослідження соціальної педагогіки 6
3. Поясніть взаємозв’язки соціальної педагогіки з іншими науками 7
4. Розкрийте теоретичні підходи до соціальної педагогіки А.Дістервега, П.Наторпа 8
5. Опишіть особливості милосердя та благодійності як культурно-історичних традицій соціально-педагогічної діяльності 10
6. Охарактеризуйте основні відмінності соціальної педагогіки і соціальної роботи як систем наукових знань 10
7. Чому А.С. Макаренка вважають представником соціальної педагогіки? Розкрийте сутність вимог до вихователя з точки зору А.С. Макаренка („Педагогіка індивідуальної дії”). 12
8. Розкрийте ідею виховання особистості в колективі А.С. Макаренка 13
9. Яким чином розглядає питання про педагогічний ризик А.С. Макаренко („Деякі висновки з мого педагогічного досвіду”). 14
10. Опишіть досвід соціальної роботи в США 15
11. Охарактеризуйте систему освіти як компонент соціального виховання дітей і молоді у Великобританії 16
12. Опишіть особливості вирішення проблем соціалізації дітей та підлітків у Франції 17
13. Розкрийте особливості соціально-педагогічної роботи в Німеччині 18
14. Назвіть основні категорії соціальної педагогіки, обґрунтуйте відповідь 19
15. Розкрийте сутність соціального середовища як категорії соціальної педагогіки 20
16. Опишіть основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького 21
17. Схарактеризуйте основні погляди С.Т. Шацького, представлені у книзі “Бодрая жизнь” 22
18. Розкрийте сутність соціалізації як провідної категорії соціальної педагогіки 23
19. Розкрийте роль основних інститутів соціалізації людини (сім’я, релігія, культура, освіта) 24
20. Визначте особливості впливу на соціалізацію людини мікро-, мезо-, макро-,  мегафакторів 25
21. Визначте роль загальноосвітньої школи як інституту соціалізації дитини. 27
22. Розкрийте сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності 28
23. Визначте сутність соціального виховання в історичному аспекті та на сучасному етапі 29
24. Розкрийте особливості організації роботи у колонії ім. М. Горького під керівництвом А.С. Макаренка 30
25. Розкрийте зміст поняття „загальнолюдські цінності” і їх роль у соціально-педагогічній роботі 31
26. Схарактеризуйте нормативні основи соціально-педагогічної роботи. 32
27. Розкрийте основні положення Конвенції ООН про права дитини. 33
28. Схарактеризуйте сутність основних суб’єктів соціальної та соціально-педагогічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, визначені законом України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”. 35
29. Опишіть державну систему освіти в України, основні положення закону України „Про освіту”. 36
30. Визначте сутність поняття “розвиток дитини”, роль у цьому процесі середовища 37
31. Визначте особливості соціального становлення особистості у підлітковому, ранньому юнацькому віці 39
32. Розкрийте роль біологічних і соціальних чинників у розвитку дитини 40
33. Схарактеризуйте поняття «норма» і «відхилення від норми» та їхнє значення у соціальній педагогіці 42
34. Визначте сутність соціальних відхилень від норми у становленні особистості дитини 43
35. Поясність значення створення сприятливого мікросередовища для розвитку дитини 43
36. Розкрийте сутність та структуру професійної діяльності соціального педагога 45
37. Розкрийте вимоги до професійних та особистісних якостей соціального педагога 46
38. Назвіть основні принципи соціально-педагогічної діяльності 47
39. Визначте функції та основні види роботи соціального педагога у навчальному закладі 49
40. Визначте сутність та основні функції психологічної служби в системі освіти України (Положення про психологічну службу системи освіти України) 50
41. Опишіть типи позашкільних навчальних закладів та специфіку їх діяльності 51
42. Розкрийте особливості соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів. Наведіть кращий досвід роботи позашкільних навчальних закладів 53
43. Розкрийте значення дитячих закладів оздоровлення і відпочинку як інституту соціалізації дитини 54
44. Розкрийте сутність поняття «методика роботи соціального педагога» 55
45. Схарактеризуйте основні форми соціально-педагогічної діяльності 56
46. Наведіть приклади форм організації соціально-педагогічної роботи (психотерапевтичного впливу, пасивної соціальної допомоги, активної допомоги) 58
47. Схарактеризуйте методи соціально-педагогічної діяльності 59
48. Розкрийте сутність поняття «соціально-педагогічна технологія». Наведіть приклади 61
49. Охарактеризуйте технологію консультування у соціально-педагогічній роботі 62
50. Охарактеризуйте діагностичні технології в роботі соціального педагога 64
51. Охарактеризуйте технологію соціальної паспортизації класу 65
52. Розкрийте сутність соціальної профілактики 66
53. Схарактеризуйте особливості профілактики правопорушень учнів 67
54. Охарактеризуйте технології профілактики наркоманії серед неповнолітніх 68
55. У чому полягає сутність соціальної реабілітації? 69
56. Розкрийте сутність та наведіть приклади волонтерства 70
57. Розкрийте особливості технології посередництва у роботі соціального педагога 71
58. Охарактеризуйте особливості організації дозвілля у соціально-педагогічній роботі 73
59. Визначте роль сімейного виховання у соціалізації дитини 74
60. Охарактеризуйте технологію роботи соціального педагога з сім’єю 75
61. Визначте категорії дітей, з якими працює соціальний педагог 76
62. Визначте сутність поняття „діти, які опинилися у складних життєвих обставинах” 77
63. Визначте сутність поняття «девіантна поведінка». Види девіантної поведінки 78
64. Розкрийте сутність поняття «обдарованість», види обдарованості 79
65. Розкрийте сутність сучасної соціальної моделі інвалідності 80
66. Визначте сутність інклюзивної моделі освіти в Україні 80
67. Схарактеризуйте соціально-педагогічний супровід сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами 81
68. Визначте специфіку соціальної реабілітації дітей з особливими потребами 82
69. Визначте сутність понять «діти-сироти» та «діти, позбавлені батьківського піклування» 83
70 Розкрийте зміст поняття «соціальне сирітство», стан проблеми в Україні 84
71. Схарактеризуйте особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними дітьми 85
72. Cхарактеризуйте ВІЛ-інфекцію та СНІД як суспільну проблему. 86
73. Розкрийте особливості соціального супроводу сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу 87
74. Представте систему Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) в Україні 88

Рік надходження роботи:    2013

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 1377 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования