Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по истории
Курсовые работы по истории
Рефераты, контрольные работы по истории
Шпаргалки ответы к экзамену по истории
Эссе по истории
контрольные работы по истори
Статьи по истории
Часть дипломной по истории
 

Питання до іспиту з історії України Обсяг: 159 сторінки
[ ] 21.Июля.2010, 18:03

Тема: Питання до іспиту з історії України

питання до іспиту

Дисципліна: Історія України

Обсяг: 159 сторінок.

№ роботи: 8852

Зміст

1. Передісторія України: археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства 7
2. Трипільська культура на українських землях 8
3. Перші етноси на території України: Кіммерійці. Скіфи. Сармати 10
4. Антична колонізація Північною Причорномор'я 13
5. Стародавні слов'яни. Перші згадки, прабатьківщина та формування державності східних слов'ян 14
6. Велике переселення народів (IV–VII ст.) 15
7. Перші слов'янські державні утворення на території України 16
8. Східнослов'янські союзи племен: їх розселення та процес об'єднання навколо Києва 18
9. Теорії походження Київської Русі 20
10. Основні етапи розвитку держави Київська Русь 22
11. Основні напрями і форми зовнішньої політики Київської Русі та її наслідки 23
12. Політичний устрій Київської Русі (Х-ХІІ ст.) 24
13. Утвердження християнства в Київській Русі та його значення у розвитку давньоруського суспільства 27
14. Русь і кочовий Степ: стани та особливості відносин 29
15. Причини та наслідки розпаду Київської Русі 30
16. Галицько-Волинське князівство: особливості історичного розвитку 33
17. Київське, Чернігівське та Переяславське князівства у 1132-1240рр. 35
18. Монгольське завоювання земель Русі. Причини та наслідки 38
19.Входження українських земель до Великого князівства 
Литовського 39
20. Основні тенденції соціально-економічного, політичного та релігійного життя в українських землях у складі Великого князівства Литовського 42
21. Польсько-литовські унії та їх наслідки для українського народу. 43
22. Берестейська церковна унія: зміст та наслідки. 44
23. Виникнення та еволюція українського козацтва (до сер. XVII ст.) 47
24. Запорозька Січ – суспільно-політичний устрій та військова організація 49
25. Козацько-селянські повстання кінця XVI першої пол. XVII ст. 51
26. Причини національно-визвольної війни 1648-1657 pp. 53
27. Зовнішня політика гетьмана Б.Хмельницького 55
28. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького. Причини, основні етапи га наслідки 56
29. Козацько-гетьманська держава (XVII поч. XVIII ст.): політично-адміністративний устрій, соціальна структура суспільств 58
30. Переяславсько-московський договір: причини, умови та політично-правове значення 60
31. Руїна: причини, суть, наслідки 62
32. Зовнішньополітичні орієнтації українських гетьманів періоду 
Руїни 63
33. Правобережна Україна та західноукраїнські землі під владою Польщі (друга половина XVII-XVІІI ст.) 65
34. Національно-культурні процеси в Україні наприкінці XVI – першій половині XVII ст. 67
35. Україна в умовах Північної війни. І. Мазепа 69
36. «Бендерська конституція» та «Вивід прав України» П. Орлика: політико-правові новації 71
37. «Українська політика» Петра І. 72
38. Ліквідація Запорізької Січі і подальша доля запорозького козацтва 74
39. Гетьманщина в середині XVIII ст. Реформи гетьмана Кирила Розумовського 75
40. Гайдамацькі рухи. Коліївщина. (Соціальні та національні аспекти) 76
41. Геополітичні зміни в Східній Європі наприкінці XVIII ст. та їх наслідки для України 79
42. Гетьманщина у складі російської держави та український автономістський рух (кінець XVIII – поч. XIX ст.) 81
43. Національне відродження у Наддніпрянській Україні в XIX ст. : причини та основні етапи 83
44. Кирило-Мефодіївське братство: ідеологія та програмні засади 84
45. Соціально-економічні та політико-правові реформи в Австрії та Росії у XIX ст. та їх наслідки для українського народу 86
46. Політика російського самодержавства в царині національно-культурного життя України (XIX ст.) 87
47. Національно-культурне та громадсько-політичне життя на західноукраїнських землях в XIX ст. 89
48. Феномен Тараса Шевченко в української історії 91
49. Політизація українського громадського й національного руху на рубежі ХІХ-ХХ ст. Перші українські політичні партії 92
50. Україна та українці в роки Першої світової війни 93
51. І-ІV Універсали Центральної Ради: еволюція українського державотворення 96
52. Зовнішня політика Центральної Ради. Брест-Литовський мирний договір 98
53. Українська держава часів гетьманату П. Скоропадського: державно-політичний устрій та соціально-економічна політика 99
54. Західноукраїнська Народна Республіка. Взаємовідносини між УНР та ЗУНР 101
55. Культурно-освітня робота Центральної Ради й Гетьманського 
уряду 103
56. Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР 104
57. Боротьба за українську державність в 1917-1920 рр. Уроки та наслідки 105
58. Утвердження радянської влади в Україні, її соціально-економічна та національна політика (1917-1920 pp.) 107
59. Завершення нового поділу українських земель на початку 
1920 – х рр. 108
60. Входження Радянської України до союзної держави СРСР: проблеми політичної правосуб’єктності 111
61. Україна в умовах НЕПу. 113
62. Національно-культурне відродження в Україні 1920-х pp. 114
63. Зміни політико-економічного курсу в СРСР наприкінці 1920-х pp. та їх наслідки для Україні 116
64. Західноукраїнські землі в 1920-і – 1930-і рр. 118
65. Індустріалізація в Україні в 1920-1930-х рр. її особливості 121
66. Колективізація українського села, її особливості, методи здійснення, соціальні та демографічні наслідки 123
67. Причини та наслідки голодомору в Україні (1932-1933 рр.) 124
68. Інтегральний націоналізм як суспільно-політичне явище української історії: теорія та політика (20-30-ті роки ХХ ст.) 128
69. Возз’єднання українських земель та «радянизація» західноукраїнських землях (вересень 1939 р. – червень 1951 p.). 129
70. Українське питання напередодні та на початку II світової війни 131
71. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Всенародний рух опору на окупованій території 132
72. ОУН-УПА в роки Другої світової війни та в повоєнний період 134
73. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом 137
74. Західноукраїнські землі у повоєнні роки. Операція «Вісла» 138
75. Ідеологічний наступ сталінізму на культурно-національну сферу суспільного життя України в повоєнний період 140
76. Відбудова і дальший розвиток народного господарства УРСР повоєнний період (1945-1955 pp.) 141
77. Спроби десталінізації суспільного життя України в умовах хрущовської «відлиги» 143
78. Дисидентський рух в Україні 1960-1980-х pp. Гельсінська спілка 145
79. Наростання кризових явиш у суспільно-економічному розвитку УРСР в 1970- початку 1980-х pp. 148
80. Україна в умовах демократизації радянського суспільства (1985 -1991 pp.) 151
81. «Перебудовчий курс» М. Горбачова й Україна 152
82. Історичні обставини та основні етапи державотворення в України (1990-і pp.). 153
83. Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення її незалежності 154
84. Основні напрямки зовнішньої політики України після проголошення незалежності 156
85. Конституція України та її історичне значення 158
Список використаної літератури 160


 

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 1004 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования