Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання до іспиту Обсяг: 49сторінок Дисципліна: Міжнародна економіка
[ ] 25.Июля.2013, 17:56
Тема: Питання до іспиту
питання до іспиту
Дисципліна: Міжнародна економіка
Обсяг: 49сторінок.
№ роботи:18564
 
ЗМІСТ

Завдання 1 6
1. У чому полягає різниця між поняттями „міжнародні економічні зв’язки ” і „міжнародна торгівля”? 6
2. Що таке „світові ціни” та „світовий ринок”? 6
3. Які три великі суспільні поділи праці пройшло людство? 6
4. Яку мету переслідували Великі географічні відкриття? 7
5. Теорії міжнародної торгівлі та їх основний зміст 8
6. Що таке "перший світ”, "другий світ”, "третій світ”? 8
7. Які причини боргової кризи країн ”третього світу ”? 9
Завдання 2 9
1. Який зміст поняття „глобалізація економіки”? 9
2. Де знаходяться основні сучасні фінансові центри світу? 10
3. Які конкурентні переваги над іншими учасниками ЗЕД мають ТНК? 10
4. Що означає поняття „галузь міжнародної спеціалізації”? 11
5. Чому виникає потреба у міжнародному поділі праці? 12
6. Позичковий капітал і портфельні інвестиції 12
7. Які існують основні види міжнародної спеціалізації виробництва? 12
8. Що таке „вказівка на походження товару” і для чого існує її охорона? 13
9. Чому ТНК зацікавлені у працевлаштуванні "білих комірців” за місцем їх безпосереднього проживання? 14
10. Що визначає туристську привабливість певного регіону світу? 14
11. Де знаходиться основний регіон сучасного міжнародного туризму? 15
Завдання 3 15
1. Що означає "демографічний вибух”? 15
2. Що таке фактори груп „до себе” і „від себе” у міграції населення? 16
3. Звідки і куди нині спрямовуються основні міжнародні потоки робочої сили? 16
4. Які і кому забезпечує вигоди міжнародна міграція робочої сили? 18
5. Що таке науково-технічна революція та яка її сутність? 18
6. Як науково-технічна революція вплинула на міжнародну спеціалізацію виробництва? 18
7. Як науково-технічна революція вплинула на взаємодію людини і природи? 19
8. Що таке „спільні підприємства”, „вільні економічні зони” та "технопарки”? 19
9. У яких формах відбувається міжнародна передача технологій в наш час? 20
Завдання 4 20
1. Що вважається початком західноєвропейської валютної інтеграції? 20
2. Сутність "плану Вернера” 20
3. Сутність поняття "європейська валютна змія” 21
4. З чого розпочався другий етап західноєвропейської валютної інтеграції? 21
5. Розкрийте сутність „Плану Делора”, де і коли він був прийнятий? 22
6. Як визначається обмінний курс євро щодо валют інших країн? 23
7. Які основні причини створення ЄВС? 23
8. Що таке „критерії конвергенції”? 24
Завдання 5 24
1. Що спонукало створення Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку? 24
2. Коли були створені ЄСЦБ і ЄЦБ? 25
3. З чого формується статутний капітал та резерви ЄЦБ? 25
4. Яка головна мета та основні завдання ЄСЦБ? 26
5. Розкрийте співвідношення між функціями ЄСЦБ та НЦБ. 27
6. Що лежить в основі незалежності ЄСЦБ? 27
7. На яких загальних принципах базується функціонування ЄСЦБ? 27
8. Які основні проблеми функціонування ЄСЦБ? 27
Завдання 6 28
1. Що таке платіжна система? 28
2. Яка нова платіжна система була створена спеціально для обслуговування платежів у євро? В чому полягають її переваги та недоліки? 28
4. Чи несе в собі певну загрозу створення ЄВС і запровадження валюти євро? 30
5. Як виникнення єдиної європейської валюти відобразиться на функціонування банківських систем країн ЄВС? 30
6. Які основі позитивні наслідки запровадження євро для економіки України? 31
7. Які основі негативні наслідки запровадження євро для економіки України? 31
Завдання 7 31
1. Яке значення енергоресурсів для життєдіяльності людини? 31
2. Що таке Європейська Енергетична Хартія? 32
3. Які перспективи ядерної енергетики світу? 32
4. Основні способи транспортування нафти й газу. 33
5. У групі яких країн зосереджені основні поклади нафти? 34
6. На яких електростанціях виробляється основна маса світової електроенергії? 34
7. Яка країна найширше використовує геотермальну енергію? 34
8. Яку частку енергії Сонця використовує людство? 35
9. Які країни вважаються світовими експортерами електричної енергії? 35
Завдання 8 36
1. Які країни є світовими імпортерами гірничорудної сировини і якої саме? 36
2. Яка відмінність північного та південного лісових поясів нашої планети? 36
3. Назвіть найбільших у світі експортерів та імпортерів деревини 36
4. Які загальні тенденції у розміщенні обробної промисловості протягом останніх десятиліть? 36
5. Які країни є найбільшими експортерами залізної руди, чавуну та сталі? 37
6. Які основні тенденції у розміщенні кольорової металургії світу? 37
7. Чому машинобудування вважається найголовнішою галуззю промисловості світу? 37
8. Які основні тенденції мають місце у світовому машинобудуванні у наш час? 38
Завдання 9 39
1. Визначте основні тенденції територіального розміщення хімічної промисловості світу 39
2. Що впливає на світову географію легкої промисловості? 39
3. Основні види транспорту 40
4. У чому полягає спеціалізація транспорту? 41
5. Де на Землі найкраще розвинута транспортна система? 41
6. У яких країнах нині протяжність залізниць зростає, а у яких скорочується і чому? 41
7. Що таке „щільність” транспортної мережі? 41
8. Що таке „дешеві прапори” на морському транспорті? 42
9. Яка різниця між універсальними та спеціалізованими морськими портами? 42
10. Що Ви знаєте про міжнародні ріки? 42
Завдання 10 42
1. Які чинники визначають міжнародну спеціалізацію тваринництва? 42
2. Назвіть основних світових виробників яловичини, свинини, баранини, м ¢ яса птиці. 43
3. У яких країнах світу найбільш поширені рибні ферми? 43
4. Які основні райони океанічного риболовства Ви знаєте? Який сучасний стан цієї галузі? 43
5. Що таке „аквакультура”? 43
6. Де і коли було винайдено виготовлення тканини з натурального шовку? Який сучасний стан тутового шовківництва? 44
7. Як розуміють агробізнес у Європі та США та, які складові притаманні аграрно-промисловому комплексу? 44
8. Які стадії проходить сільгосппродукція на шляху до ринку у розвинених країнах? 44
Завдання 11 45
1. Чи природно-кліматичні особливості Європи сприятливі для господарської діяльності? 45
2. Яка сутність конфедерації? 45
3. Який транспорт є основним у Європі за обсягом перевезень? 45
4. Яка галузь промисловості є у Європі провідною і яка перебуває на другому місці? 45
5. Де в Європі поширене молочне, а де м’ясне тваринництво? 45
6. Що таке мулати, метиси, самбо, креоли? 46
7. Де пролягають південна і північна межі Центральної Америки? 46
8. Які країни Америки і чому відзначаються розвитком міжнародного туризму? 46
9. Яка галузь промисловості є головною у Південній Америці? 46
10. Яка зернова культура є головною у США, а яка у Канаді? 47
Завдання 12 47
1. Які корисні копалини зосереджені у надрах Азії? 47
2. Назвіть найчисельніші азійські народи. 47
3. Які світові релігії Ви знаєте і де вони виникли? 47
4. Назвіть сприятливі та несприятливі чинники для господарської діяльності у країнах Азії. 48
5. Які країни Азії можна охарактеризувати як „нові індустріальні держави”, „тигри”, „дракони” тощо? 48
6. Чи існує єгипетська мова? 48
7. Які основні особливості зовнішньої торгівлі Африки? 49
8. Як утворилися острови Океанії? 49
9. Охарактеризуйте природні ресурси Австралії 49
10. Охарактеризуйте структуру економіки Австралії та Нової Зеландії 50
11. Яка галузь сільського господарства є провідною в Австралії – рослинництво чи тваринництво? 50


 
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 559 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования