Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання Обсяг: 94 сторінок
[ ] 23.Июля.2014, 16:58

Тема:    Питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Економіка і підприємництво  

Обсяг:    94    сторінок.    

№ роботи:    22146    

ЗМІСТ

1. Види господарської діяльності підприємства та склад вхідних і вихідних грошових потоків  за  видами діяльності. Чистий грошовий потік підприємства 5
2. Структура фінансового ринку, характеристика його складових. 6
3. Податкова система: поняття, елементи, принципи системи оподаткування 7
4. Призначення статутного капіталу підприємства, його функції та порядок формування підприємствами різної організаційної форми 8
5. Учасники фінансового ринку і особливості їх діяльності на ньому 9
6. Податки: поняття, функції, класифікація,  види податків в Україні 10
7. Форми залучення власного та позикового капіталу підприємства 11
8. Грошовий ринок, сутність та найважливіші особливості 13
9. Оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні 14
10. Джерела формування власних та позикових фінансових ресурсів підприємства 15
11. Види процентних (відсоткових) ставок та їх визначення 16
12. Ставки оподаткування та їх види 17
13. Розподіл прибутку підприємства. Формування грошових фондів за рахунок прибутку 18
14. Акція як інструмент ринку капіталів. Види акцій. 19
15. Бюджетний процес в Україні 20
16. Структура бюджетної системи України 21
17. Інструменти (товари) грошового ринку, їх характеристика 22
18. Оподаткування прибутку підприємства 23
19. Методи планування виручки від реалізації продукції(робіт, послуг). 24
20. Валютний курс, чинники, які на нього впливають 25
21. Характеристика податку (плати) за землю 26
22. Сутність самофінансування. Визначення потоку самофінансування 27
23. Валютне регулювання. Валютні обмеження як інструмент регулювання валютного    ринку 28
24. Склад доходів державного бюджету України 29
25. Реальні та  фінансові інвестиції підприємства 30
26. Форвардні, ф’ючерсні операції та операції з опціонами 31
27. Акцизний податок: поняття та сплата 32
28. Необхідність призначення та форми залучення короткострокового та довгострокового позикового капіталу підприємством 33
29. Державні облігації, їх значення для розвитку національного фінансового ринку 34
30. Основні види обов’язкового і добровільного страхування  в Україні 35
31. Лізинг як засіб кредитування підприємства, його види. Лізингові платежі 36
32. Класифікація видатків державного бюджету 37
33. Мито: поняття і види 38
34. Сутність і види державного кредиту 39
35. Фондова біржа, механізм її функціонування 40
36. Податок на додану вартість та механізм його стягнення 41
37. Фінансова звітність підприємства як джерело інформації в управлінні фінансами 42
38. Позабіржовий фондовий ринок, особливості торгівлі на ньому 43
39. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування 44
40. Основні показники фінансового стану підприємства 44
41. Види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України 46
42. Місцеві податки і збори: загальна характеристика 47
43. Бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні 48
44. Облігації підприємств, їх різновиди 49
45. Доходи страхової компанії та їх різновиди 50
46. Комерційний кредит, його роль у діяльності підприємства 51
47. Котирування цінних паперів та лістинг на фондовій біржі 52
48. Міжбюджетні трансферти. Дотації та субвенції. 53
49. Сутність амортизації. Роль амортизаційної політики підприємства у формуванні основних фондів 54
50. Різновиди векселів. Операції із векселями 55
51. Страхові тарифи, сутність та методи їх розрахунку 56
52. Оборотний капітал підприємства, його розміщення; визначення чистого оборотного капіталу 58
53. Класифікація банківських кредитів 59
54. Актуарні розрахунки: сутність і класифікація 60
55. Форма організації безготівкових та  готівкових розрахунків підприємства. 61
56. Основні відмінності боргових і пайових цінних паперів 62
57. Страхування життя, його види та розвиток в Україні 63
58. Види прибутку підприємства; поняття прибутковості(рентабельності). 64
59. Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фінансовому ринку 66
60. Страхова компанія як суб’єкт господарювання. Розвиток страхового ринку України 67
61. Баланс підприємства, його зміст. Структура активів і пасивів 68
62. Участь страхових компаній та недержавних пенсійних фондів в операціях на фінансовому ринку. 69
63. Податкова служба держави. Законодавство України про податкову службу. Відповідальність за ухилення від сплати податків 70
64. Кредитоспроможність підприємства. Показники кредитоспроможності підприємства 71
65. Облігації місцевих позик, їх роль у формуванні міських бюджетів 72
66. Медичне страхування, форми й особливості організації 73
67. Визначення планової потреби підприємства в оборотних засобах 74
68. Недержавні пенсійні фонди як учасники фінансового ринку 75
69. Державний борг і управління ним 76
70. Собівартість продукції (робіт, послуг). Класифікація витрат, що включаються у собівартість. 77
71. Формування портфеля цінних паперів підприємства; типи портфелів цінних паперів 78
72. Функції державного казначейства щодо забезпечення виконання бюджету 79
73. Фінансове планування на підприємстві. Поточні, оперативні та довгострокові фінансові плани. 80
74. Біржова статистика та фондові індекси 81
75. Фінансова надійність страхової компанії та умови її забезпечення 82
76. Показники стану й ефективності використання основних засобів підприємства 83
77. Основні види посередницької діяльності, які забезпечують функціонування фінансового ринку 84
78. Страхування цивільно-правової відповідальності автовласників 84
79. Цілі на зміст бізнес-планування. Фінансовий розділ бізнес-плану 85
80. Іпотечне кредитування та іпотечні цінні папери 85
81. Функції податкової служби у виконанні бюджету 86
82. Використання точки беззбитковості у фінансовому плануванні. Розрахунок мінімального обсягу виробництва. 87
83. Функції Державної комісії України з цінних паперів і фондового ринку та  Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг. 88
84. Перестрахування та співстрахування 88
85. Ознаки фінансової кризи на підприємстві; Заходи плану санації. 90
86. Шляхи первинного розміщення цінних паперів 91
87. Система соціального страхування в Україні 92
88. Поточне фінансове планування на підприємстві 93
89. Бюджетний дефіцит і джерела, його фінансування. 94
90. Склад та особливості розміщення страхових резервів 95

Рік надходження роботи:    2014

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 276 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования